SU YALITIM SİSTEMLERİ

Su Yalıtım Sistemleri

+ Temel, Perde, Beton, Çatı, Teras, Sürme Yalıtım Sistemleri
+ Islak Hacim Su Yalıtımları
+ Sıcak Poliüretan/Poliürea Püskürtme Yalıtım Sistemleri
+ Havuz Yalıtım Sistemleri
+ İçme Suyu Depoları Kaplama ve Boyama Sistemleri (Hijyenik)
+ İçme ve Atık Su Borularının Korozyonuna Karşı Yalıtımlar
+ Bitümlü Membran Yalıtım Örtüleri
+ Geomembran Yalıtım Örtüleri (PVC, TPO, FPO)
+ Negatif (Kapiler Kristalize) Yalıtım Sistemleri
+ CTP (Camelyaf Takviyeli Polyester/Vinilester Kaplamalar)
+ Dilatasyon Yalıtımı Uygulamaları
+ Epoxy Güçlendirme / Poliüretan Su Yalıtımı Enjeksiyon Sistemleri
 

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması; ancak yapı iyi tasarlanmışsa ya da iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir.
Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması yalıtım ile sağlanabilir.
Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve binaların taşıyıcı sistemlerini yangın, gürültü, su, iklim koşulları (yaz-kış, gece-gündüz), kar, yağmur gibi yağışlar ve benzeri iç ve dış etkenlerden koruyarak, kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır.
Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması, insan sağlığı için ne kadar önemli ise, yapının dış etkenlere karşı korunması da, içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

 

Su Yalıtımı Nedir ?

Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur.
Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesinin ciddi  miktarlarda düşmesine, beton bütünlüğünün bozularak çatlak ve kırılmaların oluşmasına yol açar. Ayrıca insan sağlığına zararlı küf, mantar ve benzeri organik maddelerin oluşumuna sebep olur.

Yapılar; yağmur, kar gibi yağışlar, toprağın nemi, toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı, yapının üzerine inşa edildiği zemindeki basınçlı veya basınçsız yer altı
suları nedeniyle suya maruz kalırlar.

Suyun yukarıda sayılan yollarla yapıyı ve konforu tehdit etmesi engellenemez fakat yapılara suyun girmesi önlenebilir.

Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan işlemlere “su yalıtımı” denir.

 

Su Yalıtımının Faydaları

Doğru olarak yapılacak su yalıtımı;
+ Yapınızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasını ve taşıma kapasitesinin düşmesini önler, binanın depreme karşı güvenliğini sağlar.
+ Binalarda bakteri ve küf oluşmasını engeller.
+ Suyun çatılardan veya tavanlardan damlamasını, bodrumları basmasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.
+ Yapıların bakım giderlerini azaltır.
+ Su depolarında ve havuzlarda su kaçaklarını önler ve su kalitesini korur.

 

Su Yalıtımı Nasıl Yapılır

Su yalıtımı, yapılarımızda suyun girebileceği temel, çatı gibi yerlere su geçirmeyen malzemelerin uygulanmasıyla yapılır.
Uygulamalarda; polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme su yalıtım malzemeleri kullanılır. Yalıtım  uygulamasıyla binaya nüfuz edemeyen su; süzgeçler ve yağmur suyu drenaj (tahliye) boruları ile yapıdan uzaklaştırılır.

 

Su Yalıtımının Uygulandığı Yerler

Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının, binanın temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekmektedir.

Su yalıtımı;
+ Toprak ile temas eden duvar, temel, perde ve zemine oturan döşemelere, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılara,
+ Banyo, lavabo ve wc gibi ıslak hacimlere,
+ Suyun içerisinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapılara,
+ Çatı oluklarında, sac çatılarda ve birleşim yerlerine yapılır.

 

Su Yalıtımı İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

Yıllar boyu yaptığınız birikimi en iyi şekilde değerlendirmek için cevap bulmanız gereken soruları şöyle sıralayabiliriz:
1- Yapının temelinde su yalıtımı yapılmış mı?
Binanın bodrumunda perde duvar, kiriş ya da kolonlarda su izleri, çatlaklar, su ve nemden kaynaklanan siyah lekeler ya da pamukçuklar yapının temelinde su yalıtım problemi olduğunu gösterir. Temellerde yapılan su yalıtımı uygulamaları, betonun ve demirlerin taşıma özelliğini korumasına yardımcı olduğundan deprem güvenliği sağlar. Binanın temellerine sonradan su yalıtımı yapılarak binanın suyun zararlı etkilerinden korunmasının mümkün olmadığı unutulmamalıdır.
2- Teras veya eğimli çatıda su yalıtımı yapılmış mı?
Binanın en üst katında veya çatı katı tavan ve duvarlarındaki su izleri, sıva kabarıklıkları ve çatlaklar yapıda su yalıtımı yapılmadığını gösterir.
3- Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su yalıtımı yapılmış mı?
Binanın ara katlarındaki tavan ve duvarlarda su izleri, sıva kabarıklıkları, çatlaklar yapıda su yalıtımı eksikliğini gösterir. Kiralayacağınız veya satın
alacağınız konutun tavanındaki sorunlar, üst komşunuzun doğru su yalıtımı yaptırmamış olduğunu gösterir. Alt katın tavanında oluşmuş olan sorunlar ise sizin dairenizdeki su yalıtımı sorunlarına işaret eder.

 

Su Yalıtım Sistem Kesitleri
 
TEMEL İZOLASYONU
TERAS İZOLASYONU - SICAK ÇATI
TERAS İZOLASYONU - TERS ÇATI
TERAS İZOLASYONU - YEŞİL ÇATI
KAPLAMA ÜZERİ İZOLASYON SİSTEMİ
KAPLAMA ÜZERİ İZOLASYON SİSTEMİ - ŞEFFAF
HAVUZ İZOLASYONU
SU DEPOSU İZOLASYONU