ZEMİN SİSTEMLERİ

Zemin Sistemleri

+ Otopark Kaplama Sistemleri
+ Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri
+ Kimyasal Maddelere Dayanıklı Havuz, Tank Kaplamaları
+ Spor Zemin Sistemleri
+ İletken Zemin Kaplama Sistemleri
+ Dilatasyon Profil Uygulamaları

 

Epoxy Nedir

Epoxy’ler kimyasal reçinelerdir. Suya, asitlere ve alkaliye dirençlidir. Zamanla direncini yitirmez. Çatlağa doldurulmuş epoksi yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli duruma dönüştürür, çatlağın her iki tarafını çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve gerilme birikimlerini önler.
Cam veya karbon elyaf ile epoksi birlikteliği mükemmel mekanik dayanıklılığa sahiptir. Bu yüzden uzay ve havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında çok kullanılır.
Epoksi, inşaat alanında da çok yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Çatlakların doldurulmasında, sonradan betonun içine eklenecek çelik donatıların yerleştirilmesinde (filiz ekimi) kullanılır. Betonarme içine ekilen donatılar için çekme mukavemetleri oldukça yüksektir.
Epoxy, ayrıca boya veya astar olarak da uygulanmaktadır.
Epoxy; endüstriyel üretim tesisleri, gıda üretim tesisleri, tekstil fabrikaları, ilaç fabrikaları, entegre büyükbaş hayvan çiftlikleri süt sağım ve sağmal üniteleri, hastaneler, okullar, elektrik santralleri, depolar, yükleme boşaltma alanları, montaj alanları, oto galeri, gösteri alanları, boyahane ve bakım üniteleri, otoparklar,
servis alanları ve benzeri tesislerde, betonun aşınma, darbe ve kimyasal dayanımını arttırmasından ötürü zemin kaplaması olarak da da kullanılmaktadır. Kaplanmış alanların, tozumazlığın artması, çeşitli sıvıların emiliminin ortadan kalkması, kolay temizlenebilmesi ve bakteri oluşumunun engellenmesinden dolayı
hijyen standartları yükselir.

 

Epoxy Ve Poliüretan Sistemlerin İnşaat Sektöründeki Kullanım Alanları

> Donatı ve demirlerin yapıştırılmasında; taş, çelik alüminyum ve hatta ahşabın yapıştırılmasında.
> Betonarmede; ankraj demirlerinin oluşturulması amaçlı filiz ekme işlerinde.
> Beton, sıva, metal, seramik, polyester ve epoksi yüzeyler üzerine ince kaplama malzemesi olarak, yapısal bağlantı ve onarım işlerinde.
> Prefabrik beton elemanları ve kolonların montajında; çatlak ve kırıkların tamiratlarında.
> Yüzey koruyucu kaplama olarak.
> Taze betonu, eski sertleşmiş beton veya harca bağlamak için yapıştırıcı reçine olarak.
> Aşınmaya karşı koruyucu kaplama yüzeyi olarak.
> Köprü taşıyıcı plakalar, makina ayakları, bağlama civataları, tren ray hatlarında sorunsuz yüzey ve dayanıma sahip imalatlar için.
> Ahşap, yığma ve betonarme yapılarda yüklerin artması, hasar ve eskime olması, yapısal değişiklikler yapılması, dizayn ve imalat hatalarının bulunması durumunda yapıların güçlendirilmesi amacıyla.
> Kimyasal ve mekanik etkilerle karşılaşacak zemin ve duvar seramik kaplamalarının derzlerinde, sert, su geçirimsiz ve kimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemesi olarak; havuz, çamaşırhane, hastane,laboratuvarlarda.
> Yüksek dayanımlı zemin ve duvar boyası olarak.
> Su altı imalatlarında.
> Yapılarda, herhangi bir sebeple çatlakların ve oyukların doldurularak yapıştırılması veya enjekte edilmesi amacıyla kullanılabilir. 

 

Epoxy Sistemlerin Özellikleri

> Toz, kir ve leke tutmaz, tozumaz, su geçirmez.
> Temizliği kolaydır, hijyeniktir, bakteri üremesine izin vermez.
> Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
> Sürtünme, aşınma ve darbelere karşı dayanıklı yüzeyler oluşturur.
> Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.
> Yapışma niteliği yüksektir.
> Geniş alanlarda tek parça, derzsiz uygulanabilir.
> Dekoratif uygulamalarda geniş bir renk yelpazesine sahiptir.
> Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.
> Estetiktir.
> Solvent içermez. 

 

Endüstriyel Zemin Kaplama Uygulama Çeşitleri

> Epoxy Boya / Epoxy Coating
> Kendinden Yerleşen Epoxy Kaplama / Self Levelling Epoxy Coating
> Çok Katmanlı Epoxy Kaplama / Multilayer Epoxy Coating
> Epoxy Harç / Epoxy Mortar
> Antistatik Epoxy Kaplama / Antistatic Epoxy Coating
> Aside Dayanıklı Epoxy Kaplama Sistemleri / Antiacid Epoxy Coating
> Portakal Kabuğu Epoxy Kaplama Sistemleri / Structure Epoxy Coating 

 

Kaplama Öncesi Yapılması Gereken Testler

> Betonun yüzey nem oranı yeterli seviyede olmalıdır.
> Betonun çekme mukavemeti min. 1,5 N/mm² olmalıdır.
> Beton zeminler kürünü tamamlamış olmalıdır.
> Yüzey pürüzlülüğü 1,5 mm den az olmalıdır.
> Zemin; tersten gelebilecek su ve su buharı etkilerine karşı izolasyonlu olmalıdır.
> Zemin betonu iyi kalitede, çatlaksız, boşluksuz ve uygun derzleri ile hazırlanmış olmalıdır.
> Uygulama hava sıcaklığı min +10 °C, max +30 °C olmalıdır. 

 

İyileştirme Ve Yüzey Hazırlığı İşlemleri

> Yüzeylerdeki yağ vb. kimyasal artıklar solventler ile temizlenmelidir.
> Zemin eski beton ise; yüzey pürüzlülüğü uygun seviyeye getirilecek şekilde zımparalanmalı, gevşek tabakalardan mekanik yöntemler ile arındırılmalıdır.
> Zemin yeni beton ise; mekanik zımpara, çentme veya kumlama yöntemlerinden biriyle pürüzlendirilerek çimento şerbetinden arındırılmalıdır.
> Yüzeydeki çatlak ve çukurlar ıslah edilmelidir.
> Sanayi tipi vakumlu süpürgeler ile tozundan tamamen arındırılmalıdır.

 

Poliüretan Nedir?

Kısaca tanımlamak gerekirse, poliüretan iki veya daha fazla kimyasal maddenin belirli ve değişik oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen sentetik bir maddedir. Bu sentetik maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri ise, karışımında bulunan kimyasal maddelerin karısım oranları ve yapılarıyla ilintilidir.
Farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip yaklaşık 4000 çeşit poliüretanın varlığı bilinmektedir.

TRAFFIC COATING - DÜZ
TRAFFIC COATING - TEKSTÜRLÜ
TRAFFIC COATING - RAMPA
EPOXY COATING SİSTEM
EPOXY MULTILAYER SİSTEM
EPOXY SELF LEVELLING SİSTEM
ELASTİK EP/PU SİSTEMİ
TAM ELASTİK PU SİSTEMİ
İLETKEN ZEMİN SİTEMİ
SPOR ZEMİN SİSTEMİ
AĞIR SANAYİ ZEMİN SİSTEMİ
 
 
Poliüretan Sistemin Özellikleri
 
Yekpare kaplanabilme
Malzemenin bu özelliği sayesinde yüzeyi önceki zeminin cinsi ne olursa olsun (mermer, mozaik, beton vb.) kaldırmadan gerekli ön hazırlıklar yapıldıktan sonra tek parça halinde derzsiz bir şekilde kaplanabilir. Metraj ister 50 m2 ister 5000 m2 olsun uygulamada değişen bir şey yoktur. Aynızamanda yüzeyde değişik olarak birden fazla kaplama malzemesi olmasıda uygulamaya engel değildir.
Sıvı geçirimsizlik
Kimyasal olarak kapalı gözenek bir malzeme olması ve yekpare uygulanabilmesi sayesinde yapılan kaplama aynı zamanda bir su izolasyonu sağlamaktadır.
Su baskını gibi beklenmeyen tatsız sürprizlere karşı alt katları korumak için mükemmel bir avantaj teşkil eder. Böyle bir durumda derz sistemi ile uygulanan bir kaplama çaresizdir. Hatta suya karşı hassas bir malzeme olan parke kullanılamaz hale gelebilir.
Sürtünme direnci
Yekpare olarak uygulanan benzer kaplama sistemlerinde, yapılan self leveling kaplamayı koruyan her hangi bir uygulama yoktur. Bu sebeple yapısı itibariyle basınç mukavemeti yüksek olmasına karşın mekanik olarak dirençli olmayan kaplama malzemesi kısa sürede çizilir ve istenmeyen çirkin bir görüntü oluşur. Poliüretan sistemlerde ise bunu engelleyen yoğun insan ve araç trafiğine karşı dayanıklı, yüksek sürtünme direncine sahip bir son kat boya kullanılır.
Sonsuz renk seçeneği
Poliüretan sistemlerdeki koruyucu son kat boyalar müşterinin isteğine göre geniş bir yelpazeye sahip olan RAL renklerinde üretilir.
Renk değiştirebilme özelliği
Herhangi bir dekorasyon değişikliğinde yeni dekora uygun bir renkle zemin rengi değiştirilebilir. Küçük bir maliyetle seçilen yeni renkteki son kat boya uygulaması, zemininize yeniden kaplanmış hissi verecektir.
Kolay temizlik ve hijyen
Yekpare olması sebebi ile temizlik diğer derzli sistemlerden çok daha kolaydır. Aynı zamanda ahşap veya diğer derzli sistemlerdeki bakım maliyeti bu sistemde bulunmaz. Halıda karşılaşılan leke gibi problemlerin bu sistemde yeri yoktur.
Estetik ve sıradışı görünüm
Poliüretan zemin kaplamalarının bilinen diğer tüm klasik kaplama sistemlerinden farklı bir görüntüye sahip olduğu açıkça ortadır. Son yıllarda bir çok işletme ve mağazalar sıra dışı görünümü sebebi ile yine poliüretan kaplama sistemlerini tercih etmektedir.
Avantajları;
> Püskürtme ya da hazır halde yere serilme şeklinde kaplanabilir.
> Aşınmaya karşı yüksek dayanım, esneklik ve kaymaz yüzeyler sağlar.
> Ultraviole ışınlara karşı dayanıklıdır. Çatlamaz, matlaşmaz.
> -30 °C ve 90 °C sıcaklığa kadar dayanabilir.
> Kaplandıktan sonra yerinden oynamaz.
> Yapıların içinde ya da dışında kullanılabilir.
 
 
Zemin Kaplama Kalınlıkları

 

Zemin Sistem Kesitleri
 
TRAFFIC COATING - DÜZ
TRAFFIC COATING - TEKSTÜRLÜ
TRAFFIC COATING - RAMPA
EPOXY COATING SİSTEM
EPOXY MULTILAYER SİSTEM
EPOXY SELF LEVELLING SİSTEM
ELASTİK EP/PU SİSTEMİ
TAM ELASTİK PU SİSTEMİ
İLETKEN ZEMİN SİTEMİ
SPOR ZEMİN SİSTEMİ
AĞIR SANAYİ ZEMİN SİSTEMİ